Parkering. Bygglov eller anmälan?

Du behöver bygglov för att anlägga, flytta eller väsentligt ändra parkeringsplatser utomhus. För parkeringsplatser till en- och tvåbostadshus finns vissa undantag.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

  • Anlägga, flytta eller väsentligt ändra en parkeringsplats utomhus

Du som saknar infart eller utfart från din fastighet kan ansöka om att anlägga en. Det gäller även dig som vill flytta din befintliga in- eller utfart. För mer information och bedömning mejla trafikenheten på Stadsbyggnadskontoret.

E-post: trafik@jonkoping.se

Undantagsregel till en- och tvåbostadshus

Parkeringsplats till ett en- eller tvåbostadshus kräver inte bygglov så länge de används för fastighetens behov.

Funderar du på att ändra höjden på marken? Det kan kräva bygglov.

Läs mer om markförändring här

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Situationsplan i skala 1:100. Rita in parkeringsplatserna.
  • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Markera vilket område på fastigheten det gäller.
  • Markplaneringsritning i skala 1:100. Vid stora markförändringar behövs en markplaneringsritning.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver inte en kontrollansvarig. Förändras bärigheten på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: