Pool. Bygglov eller anmälan?

Bilden visar regler som är uppfyllda för en bygglovsbefriad pool. Ett pooltak som är lägre än 1,2m och jordutfyllning runt poolen som är lägre än 0,5m.  Klicka på bilden för att förstora.

Bilden visar regler som är uppfyllda för en bygglovsbefriad pool. Ett pooltak som är lägre än 1,2m och jordutfyllning runt poolen som är lägre än 0,5m.  Klicka på bilden för att förstora.

Det krävs inte bygglov för en pool. Däremot kan det krävas bygglov eller marklov för det du gör runt omkring poolen.

Det är inte lovpliktigt att gräva för själva nedsänkningen av poolen men om du behöver schakta eller fylla på jord runt omkring poolen så att markens höjdläge ändras mer än 0,5 meter behöver du söka marklov.

Läs mer om reglerna för markförändring:

Markförändring

Ett altandäck eller staket runt poolen kan vara bygglovspliktigt.
Läs om reglerna för altan eller staket på:

Terrass/altan, bygga

Mur, plank eller staket

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för:

  • en pool som sticker upp mer än 1,2 meter över marken.
  • ett pooltak som är högre än 1,2 meter.

Du behöver inte söka bygglov för:

  • ett pooltak som är 1,2 meter eller lägre.

Vilka handlingar ska du skicka in?

Kräver din pool bygglov så vill vi ha:

  • Fasadritningar i skala 1:100.
  • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt poolen samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Behöver din pool bygglov så behövs sällan ingen kontrollansvarig. Påverkas poolstödets bärighet av vattenmassan kan kontrollansvarig behövas. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Behöver din pool bygglov så behövs sällan ingen kontrollplan. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: