Riva. Bygglov eller anmälan?

Om du behöver ansöka om rivningslov eller anmäla om rivning beror på om byggnaden byggts med bygglov och om byggnaden är inom eller utom detaljplanerat område.

Här hittar du kommunens detaljplaner:

Detaljplan

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka rivningslov om:

 • byggnaden byggts med bygglov inom detaljplanerat område.
 • byggnaden byggts med bygglov inom ett område med specifika områdesbestämmelser gällande rivning.

Du behöver inte söka rivningslov om:

 • byggnaden är bygglovsbefriad, exempelvis friggebod eller skärmtak.
 • byggnaden byggts med anmälan, exempelvis Attefall.

Du behöver anmäla om rivning om:

 • byggnaden byggts med bygglov utanför detaljplanerat område.

Vilka handlingar ska du skicka in?

Bygglovsansökan:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Markera vilken byggnad som ska rivas.

Anmälan:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Markera vilken byggnad som ska rivas.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Det beror på omfattningen av rivningen, är det en stor byggnad som ska rivas så kan en kontrollansvarig behövas. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs. Där beskriver du vad som ska göras med avfallet.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: