Skärmtak. Bygglov eller anmälan?

För att sätta upp ett skärmtak behöver du söka bygglov.

Illustration av skärmtak som är 15 kvadrameter stort och som är placerat 4,5 m från tomtgräns.

Ett skärmtak får vara max 15 kvadratmeter stort och placeras 4,5m från tomtgräns utan att du behöver söka bygglov.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov för att:

 • sätta upp ett skärmtak

Undantagsregel till en- och tvåbostadshus

Det finns en undantagsregel som tillåter skärmtak utan bygglov.

Kriterier som måste uppfyllas för skärmtaket:

 • det ska finnas ett en- eller tvåbostadshus på tomten
 • får placeras på komplementbyggnader som tillhör en- och tvåbostadshuset
 • får vara max 15 kvadratmeter men får delas upp i flera mindre skärmtak. Den sammanlagda ytan får vara max 15 kvadratmeter.
 • ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns om inte grannen tillåter en närmare placering
 • om tomten gränsar mot allmän mark, som till exempel gata, park eller cykelväg, får skärmtaket inte placeras närmare den gränsen än 4,5 meter
 • det ska anordnas över skyddad uteplats, altan, balkong eller entré
 • det ska ha sin bäring från den byggnad den kragar ut från. Den får exempelvis inte vara en förlängning av befintligt tak eller fristående
 • det ska vara en enkel konstruktion, exempelvis kanalplast

Uppfylls inte alla kriterier? Då kräver ditt skärmtak bygglov.

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt skärmtaket samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver troligtvis inte en kontrollansvarig. Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: