Stycka av fastighet. Bygglov eller anmälan?

För att stycka av en bit fastighet så är det en bra idé att söka förhandsbesked innan du söker bygglov. Förhandsbeskedet prövar om det är lämpligt att bygga på platsen.

Om du vill stycka av en bit mark till en ny fastighet är det lättare om du har ett positivt förhandsbesked.

Vill du stycka av en bit av fastigheten utan att söka ett förhandsbesked så är det lantmäteriavdelningen som sköter avstyckningen.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver inte söka bygglov eller anmälan hos kommunen. Du söker istället om ett förhandsbesked för att undersöka om det är lämpligt att bygga på fastigheten. Vill du bara stycka av fastigheten utan förhandsbesked kontaktar du lantmäteriavdelningen.

Lantmäteriavdelningen

Vilka handlingar ska du skicka in?

Vid en ansökan om förhandsbesked vill vi ha in följande handlingar:

  • Tomtkarta i lämplig skala. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Rita ut placering av bostadshuset samt avstyckningen.
  • Bilder på nuvarande förhållande.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Det behövs ingen kontrollansvarig för ett förhandsbesked.

Kontrollplan: Det behövs ingen kontrollplan för ett förhandsbesked.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: