Tak, byta. Bygglov eller anmälan?

För att byta tak beror det på om det är inom detaljplanerat område och vilken förändring du vill göra om du behöver bygglov eller inte.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver söka bygglov om:

 • fastigheten är inom detaljplanerat område och om det innebär en väsentlig ändring av taket, till exempel om du vill byta material eller kulör på ditt tak
 • det är inom detaljplanerat område och du ska höja eller sänka taket mer än 10 centimeter eller byta takvinkel.

Du behöver inte söka bygglov om:

 • det är utanför detaljplanerat område
 • om det nya taket är av samma material och färg som det ursprungliga.

Vilka handlingar ska du skicka in?

 • Ritningar i skala 1:100 (fasadritningar).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida.
 • En bild på det nya materialet eller kulören som ska användas.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver inte en kontrollansvarig. Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: