Takkupa. Bygglov eller anmälan?

Bilden visar att du behöver göra en anmälan för att bygga max 2 takkupor på ett bostadshus. Sammanlagt får takkuporna uppta högst halva takfallet. Bilden visar ett exempel på godkänd placering: 3 meter breda takkupor placeras 1 meter från respektive ytterkant av taket och avståndet mellan takkuporna är 4 meter.

Bilden visar ett exempel på godkänd placering: 3 meter breda takkupor placeras 1 meter från respektive ytterkant av taket och avståndet mellan takkuporna är 4 meter.

För att bygga en takkupa beror det på område, placering och storlek om du behöver bygglov eller anmälan.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver inte söka bygglov om:

  • det är utanför detaljplanerat område

Du behöver göra en anmälan om:

  • det är inom detaljplanerat område i ett en- eller tvåbostadshus. Du uppför max två takkupor enbart via anmälan. Finns det en takkupa sedan tidigare, så får du uppföra max en takkupa till. Sammanlagt så får takkuporna uppta högst halva takfallet och får inte innebära något ingrepp i den bärande konstruktionen.

Du behöver söka bygglov:

  • i övriga fall än de ovan

Vilka handlingar ska du skicka in?

  • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
  • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt takkupan samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver troligtvis en kontrollansvarig. Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

  • om ansökan inte är komplett.
  • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
  • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
  • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: