Vatten och avlopp. Bygglov eller anmälan?

Om du bor på landet och behöver ett nytt enskilt avlopp, så ska du kontakta Miljö- och Hälsoskyddskontoret för en anmälan eller ansökan.

Senast granskad/publicerad: