Växthus. Bygglov eller anmälan?

Bilden visar ett exempel på ett växthus som är 15 kvadratmeter. För ett
växthus som är 15 kvadratmeter eller mindre krävs inte bygglov för en- och
tvåbostadshus, då gäller reglerna för friggebod.

Bilden visar ett exempel på ett växthus som är 15 m². För ett växthus som är 15 m² eller mindre krävs inte bygglov, då gäller reglerna för friggebod, lekstuga m.m.

För att bygga ett växthus behöver du söka bygglov.

Ett växthus räknas som en komplementbyggnad. Till ett en- och tvåbostadshus exempelvis en villa finns det undantagsregler som du kan läsa om längre ner.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Du behöver bygglov för:

 • att bygga ett växthus

Undantagsregel till en- och tvåbostadshus

Istället för bygglov kan du använda reglerna för friggebod max 15kvadratmeter eller attefallshus max 30kvadratmeter.

Vilka handlingar ska du skicka in?

Bygglovsansökan:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt växthuset samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

Anmälan:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt växthuset samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.
 • Konstruktionsritning (räcker med en sektionsritning) eller en teknisk beskrivning där dimensioner framgår.
 • Grannintyg om växthuset placeras närmre tomtgräns än 4,5 meter. Det krävs godkännande av samtliga fastighetsägare på grannfastigheten, underskrift görs på situationsplan och ritningar.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver troligtvis inte en kontrollansvarig. Förändras bärigheten eller klimatskalet på något sätt så krävs det en kontrollansvarig. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollplan: Kontrollplan behövs för det mesta. Det beror på byggåtgärdens komplexitet. Är du osäker så hör handläggaren av sig om det krävs i ditt fall.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: