Verksamhet. Bygglov eller anmälan?

För att ändra planlösningen eller göra utvändiga ändringar på en verksamhetsbyggnad behöver du bygglov eller en anmälan. Exempel på verksamhetsbyggnad är skola, industri, restaurang, hotell och gym med mera.

Behöver du söka bygglov eller göra en anmälan?

Här är exempel på de vanligaste förändringarna som kräver bygglov eller anmälan för verksamheter.

Du behöver söka bygglov om du:

 • ska bygga en ny byggnad
 • ska bygga en tillbyggnad
 • ska göra utvändiga ändringar på fasaden, då byggnaden ligger inom detaljplanerat område
 • ändrar användningssätt, till exempel från lager till kontor. Det gäller även en del av byggnaden.

Du behöver göra en anmälan om du:

 • gör ändringar som påverkar ventilation, vatten och avlopp, bärande konstruktion eller brandskyddet.

Det mesta du ändrar på en verksamhetsbyggnad kräver bygglov eller anmälan. Vet du vad du vill göra men är osäker på om det kräver bygglov? Hitta alternativ i vår A-Ö guide.

Vilka handlingar ska du skicka in?

Bygglovsansökan nybyggnation:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Nybyggnadskarta i skala 1:400. Du kan beställa en nybyggnadskarta via kommunens webbplats. Måttsätt byggnaden samt avståndet till fastighetsgräns på minst två ställen.

Bygglovsansökan tillbyggnation:

 • Ritningar i skala 1:100 (plan- och fasadritningar samt sektionsritning).
 • Tomtkarta i skala 1:400. Du kan skapa en tomtkarta själv på kommunens hemsida. Måttsätt tillbyggnaden samt avståndet till fastighetsgräns på minst tre ställen.

Efter att du fått ditt bygglov beviljat behöver du lämna in fler handlingar innan du får ditt startbesked, exempelvis konstruktionsritning.

E-tjänst: Söka bygglov och andra åtgärder Länk till annan webbplats.

Ritningar, så här ska ritningarna se ut när du ansöker om bygglov eller gör en anmälan

Skriv ut en tomtkarta

Beställ en nybyggnadskarta

Behöver du kontrollansvarig och kontrollplan?

Vid nybyggnation och tillbyggnation gäller nedanstående.

Kontrollansvarig: Byggåtgärden behöver en kontrollansvarig.

Kontrollplan: En kontrollplan behövs.

Kontrollansvarig och kontrollplan

Vad händer när du har skickat in din ansökan?

Vad som händer från att du skickar in din ansökan till att du får ett slutbesked kan du läsa om på sidan "Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan".

Så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan, steg för steg

När får du börja bygga?

Du får börja bygga eller ändra när du har fått ditt startbesked från oss.

Vad kostar det?

Kostnaden för ett bygglov eller anmälan beror på flera saker, till exempel vad du ska bygga, var du ska bygga och hur stort du ska bygga.

Avgifter för bygglov och anmälan för privatpersoner och företag

Hur lång tid tar det att få besked?

Du får besked på din bygglovsansökan eller förhandsbesked inom 10 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Du får besked på din din anmälan inom 4 veckor förutsatt att alla handlingar är inlämnade och kompletta.

Handläggningstiden kan förlängas med 10 veckor om ditt ärende behöver ytterligare utredning.

Detta kan förlänga handläggningstiden:

 • om ansökan inte är komplett.
 • kvaliteten på inlämnade handlingar, om de inte är i skala samt om de inte är tydliga och rätt gjorda.
 • om beslut behöver tas i byggnadsnämnden.
 • om ärendet strider mot planen för området och/eller grannar eller andra berörda behöver höras.

Senast granskad/publicerad: