Bräddning av avloppsvatten i Vättern

Här kan du läsa mer om varför det ibland är nödvändigt att brädda avloppsvatten ut i Vättern

Vid kraftigt regn kan det ske en så kallad bräddning. Det är en funktion för att inte vattnet ska gå baklänges om ledningarna blir fulla och riskerar att översvämma källare och gator. I Jönköping finns sedan många år flera bräddar som leder ut i Vättern.

När det regnat kraftigt över Jönköping händer det då och då att avföring och annat som spolats ner i avloppsnätet flyter i land utmed Vätterstranden. Detta är i högsta grad otrevligt och kommunen gör sitt allra bästa för att städa och hålla stranden ren.

Vad är det för vatten som rinner ut?
Det är både spillvatten och dagvatten. Ledningsnätet på Bymarken härstammar från 1930-40-talet då man byggde kombinerade ledningssystem, det vill säga system där dagvatten (regnvatten) och spillvatten (avloppsvatten) samlas i en ledning. Kombinerade ledningar var vanliga fram till 1950-talet. Då badade man inte heller i Vättern på samma sätt som idag. Nu bygger vi på ett helt annat sätt med separerade ledningar.

Så det är alltså inte ovanligt att avloppsvatten leds ut i Vättern när det regnar mycket?
Nej, det är så ledningsnätet är byggt en gång i tiden. Alternativet är ju att vattnet bakvägen tar sig in i källare och så vidare. Då tyckte man att detta var en bättre lösning.

Är det farligt?
Om man befinner sig precis vid där ett bräddrör slutar ska man naturligtvis inte dricka vattnet direkt ur sjön, men detta har ingen som helst påverkan på vårt dricksvatten. Där har vi helt stabila, säkra processer som är utformade för att klara betydligt större påfrestningar.

Finns det planer på att ta bort bräddrören helt?
Ja, vi gör insatser hela tiden. Just nu pågår förnyelsen av vatten- och avloppsnätet för fullt och i takt med att ledningsnätet förnyas minskar problemen. Min uppfattning är att problemet med bräddning minskat radikalt de senaste åren, mycket tack vare den nya pumpstationen vid Talavid, men också till följd av förnyelsearbetet.

När är bräddarna helt borta?
Det kommer tyvärr att dröja några år. Vi har gjort en utredning av möjligheterna att ta bort dem, men det går först att göra när vi förnyar ledningsnätet på Bymarken. Det är ett arbete som ligger några år framåt i tiden.

Senast granskad/publicerad: