Källaröversvämning, tips för att minska risken

Här får du tips på vad du kan göra för att minska risken för översvämning i din källare.

I hus med källare, särskilt där källaren har golvbrunn eller annan avloppsenhet, finns det alltid en risk för källaröversvämning. Vid häftiga regn eller snösmältning kan den allmänna ledningen bli överbelastad och vatten kan baklänges tränga in i avloppsserviser och upp genom golvbrunnar och förorsaka skador.

Vid sidan av översvämningar som orsakas av häftiga regn är stopp i servisledningen den vanligaste skadeorsaken.

Tips för att minska risken för källaröversvämning

Det finns några förebyggande åtgärder som du som fastighetsägare kan göra för att minska risken för översvämning i källaren.

  • Placera inte saker i källaren som är värdefulla och känsliga för fukt.
  • Kontrollera att avstängbara golvbrunnar är stängda och att automatiska bakvattenventiler fungerar.
  • Förse golvbrunnar i källare som inte går att stäng av med tätande anordningar eller byt till avstängbara brunnar.
  • Pumpa avloppsvatten och dräneringsvatten från källare.
  • Kontakta rörinstallatör om du misstänker att avloppets avstängningsanordningar inte fungerar.
  • Kontrollera att regn- och smältvatten leds från byggnaden.
  • Bygg vall vid nedfarter till garage och andra utrymmen.
  • Kontrollera att intern avloppspump fungerar.
  • Anslut fastigheten till alarmeringscentral med larmtjänst.

Senast granskad/publicerad: