Vattenkvalitet och hårdhet i kommunens vattenverk

Här finns information om vattenkvaliteten på vårt dricksvatten. Vattnet tas från olika källor till vattenverken i kommunen, där det görs till dricksvatten.

Vattnet som vi gör dricksvatten av tas från en sjö – ytvattentäkt, eller direkt ur marken – grundvattentäkt. Vi kontrollerar regelbundet kvaliteten och tillsätter ibland ämnen för att förbättra vattnets egenskaper.

Vattnets hårdhet

I Jönköpings kommun har vi mjukt vatten, 0-5 dH. Enda undantaget är Örserum som har medelhårt vatten. Mjukt vatten innebär att man kan använda den lägsta doseringen vid disk och tvätt.

Temperatur

Hur kallt vattnet är beror på temperaturen i vattentäkten. Grundvattentäkter har generellt låga och stabila temperaturer året om. Ytvattentäkter kan ha kraftigt varierande temperatur beroende av årstid, storlek på sjön/vattendraget samt vilket djup vattnet tas in från.

Järn och alkalinitet

För att minska risken för rost i rörnätet tillsätts någon/några av kemikalierna kalk, kolsyra, bikarbonat eller soda vid vattenverket, vilket ökar alkaliniteten. Det vill säga vattnets förmåga att stå emot försurning. På några vattenverk används alkaliska filter istället för kemikalier.

Klor

För att bakterier inte ska trivas i vattnet tillsätts klor i låg dos på vattenverken. Mängden klor är högre i vattnet närmast vattenverket och sjunker efterhand längre ut på ledningsnätet.

Om du är överkänslig mot klor kan du ta bort kloret i dricksvattnet genom att tillsätta askorbinsyra. Askorbinsyra är C-vitamin och finns att köpa på apotek eller i livsmedelsaffär.

Fluoridhalt

Måttliga halter av fluorid (under gränsvärdet för dricksvatten 1,5 mg/l) skyddar dina tänder men höga halter kan ge fläckar på tänderna. Fluorid kan finnas naturligt i vatten.

Radon

I grundvatten kan det finnas radon beroende av markens och bergets uppbyggnad. För att minska halten radon renas vattnet genom luftning.

Nitrat

Nitrat kan omvandlas till nitrit i kroppen. Nitrit kan påverka hemoglobinet i blodet och därmed medföra att blodets förmåga att ta upp syre minskar. Om nitrathalten ökar i dricksvattnet kan det tyda på en förorening.

Koppar

Förhöjda halter koppar förekommer generellt som ett resultat av korrosion på kopparledningar. Koppar kan orsaka grön missfärgning i vitt badrumsporslin och ibland grönfärgning av hår. Spola ur det vatten som varit stillastående i ledningarna så undviker du att få vatten som innehåller koppar.

Mikroorganismer/bakterier

Specifika bakterier analyseras för att de ger en bra bild av hur kvaliteten på drickvattnet ser ut. En del av de bakterier som analyseras i dricksvattnet är så kallade indikatorbakterier.

Kontroll

Vi tar årligen mängder med prover på vattnet. Proverna bedöms utifrån Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten, LIVSFS 2022:12.

Om ett prov inte uppfyller kraven i Livsmedelsverkets föreskrifter för dricksvatten, tas alltid ett nytt prov (omprov). I de allra flesta fall visar omprovet på ett godkänt dricksvatten. Om även omprovet visar på att vattnet inte håller tillräckligt god kvalitet gör vi åtgärder för att säkerställa en bra dricksvattenkvalitet.

Angerdshestras vattenverk

Vattentäkt: Grundvatten, bergborrad.

Behandling: Alkalisering, klorering, luftning.

Försörjer: Angerdshestra.

Vattenkvalitet
Mjukt vatten. Vattenhårdheten är 3,4 °dH (tyska hårdhetsgrader).

pH-värde på cirka 7,7.

Låg järnhalt, mindre än 0,05 mg/l i utgående vatten från vattenverket.

Låg klorhalt, 0,1 mg/l totalt medel i utgående vatten från vattenverket.

Låg fluoridhalt, 0,48 mg/l är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Radon, 61 (Bq/l) uppmätt värde ute i vattenledningsnätet.

Nitrat, 0,66 mg/l nitrat, 0,15 mg/l nitratkväve är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Koppar, mindre än 0,02 mg/l uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Fritt från skadliga mikroorganismer.

Temperatur: Temperaturen i vattnet ut från vattenverket är ca 10 °C.

Bottnaryds vattenverk

Vattentäkt: Grundvatten, grusbrunn.

Behandling: Alkalisering, UV-strålning.

Försörjer: Bottnaryd.

Vattenkvalitet
Mjukt vatten. Vattenhårdheten är 3,4 °dH (tyska hårdhetsgrader).

pH-värde på cirka 7,9.

Låg järnhalt, mindre än 0,05 mg/l i utgående vatten från vattenverket.

Låg fluoridhalt, 0,09 mg/l är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Nitrat, 0,74 mg/l nitrat, 0,16 mg/l nitratkväve är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Koppar, Ca 0,03 mg/l uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Fritt från skadliga mikroorganismer.

Temperatur: Temperaturen i vattnet ut från vattenverket är ca 8 °C.

Brunstorps vattenverk

Vattentäkt: Vättern.

Behandling: Alkalisering, filtrering, UV-strålning, klorering.

Försörjer: Huskvarna, Tenhult, Öggestorp, Kaxholmen, Skärstad ,Ölmstad och Lekeryd.

Vattenkvalitet
Mjukt vatten. Vattenhårdheten är 3,5 °dH (tyska hårdhetsgrader).

pH-värde på cirka 7,9.

Låg järnhalt, mindre än 0,05 mg/l i utgående vatten från vattenverket.

Låg klorhalt, 0,27 mg/l totalt medel i utgående vatten från vattenverket.

Låg fluoridhalt, 0,13 mg/l är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Nitrat, 2,4 mg/l nitrat, 0,54 mg/l nitratkväve är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Koppar, 0,03 mg/l uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Fritt från skadliga mikroorganismer.

Temperatur: Hur kallt vattnet är beror på temperaturen i Vättern. Temperaturen i vattnet ut från vattenverket är under vinterhalvåret ca 5 °C och under sommarhalvåret varierar temperaturen mellan 9 och 16 °C.

Gränna vattenverk

Vattentäkt: Vättern.

Behandling: Filtrering, alkalisering, klorering, UV-strålning.

Försörjer: Gränna.

Vattenkvalitet
Mjukt vatten. Vattenhårdheten är 2,8 °dH (tyska hårdhetsgrader).

pH-värde på cirka 7,8.

Låg järnhalt, mindre än 0,05 mg/l i utgående vatten från vattenverket.

Låg klorhalt, 0,20 mg/l totalt medel i utgående vatten från vattenverket.

Låg fluoridhalt, 0,12 mg/l är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Nitrat, 2,4 mg/l nitrat, 0,55 mg/l nitratkväve är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Koppar, 0,04 mg/l uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Fritt från skadliga mikroorganismer.

Temperatur: Hur kallt vattnet är beror på temperaturen i Vättern. Temperaturen i vattnet ut från vattenverket är under vinterhalvåret ca 4 °C och under sommarhalvåret varierar temperaturen mellan 10 och 17 °C.

Häggebergs vattenverk

Vattentäkt: Vättern.

Behandling: Filtrering, alkalisering, klorering, UV-strålning.

Försörjer: Jönköping, Norrahammar, Taberg, Månsarp, Barnarp, Bankeryd och Habo.

Vattenkvalitet
Mjukt vatten. Vattenhårdheten är 3,9 °dH (tyska hårdhetsgrader).

pH-värde på cirka 7,9.

Låg järnhalt, mindre än 0,05 mg/l i utgående vatten från vattenverket.

Låg klorhalt, 0,28 mg/l totalt medel i utgående vatten från vattenverket.

Låg fluoridhalt, 0,12 mg/l är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Nitrat, 2,5 mg/l nitrat, 0,56 mg/l nitratkväve är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Koppar, 0,07 mg/l uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Fritt från skadliga mikroorganismer.

Temperatur: Hur kallt vattnet är beror på temperaturen i Vättern. Temperaturen i vattnet ut från vattenverket är under vinterhalvåret ca 4 °C och under sommarhalvåret varierar temperaturen mellan 6 och 10 °C.

Norra Unnaryds vattenverk

Vattentäkt: Grundvatten, grusbrunn

Behandling: Alkalisering, UV-strålning

Försörjer: Norra Unnaryd

Vattenkvalitet
Mjukt vatten. Vattenhårdheten är 1 °dH (tyska hårdhetsgrader).

pH-värde på cirka 8,1.

Låg järnhalt, mindre än 0,05 mg/l i utgående vatten från vattenverket.

Låg fluoridhalt, mindre än 0,1 mg/l är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Nitrat, 4,0 mg/l nitrat, 0,69 mg/l nitratkväve är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Koppar, mindre än 0,02 mg/l uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Fritt från skadliga mikroorganismer.

Temperatur: Temperaturen i vattnet ut från vattenverket är ca 10 °C.

Ryds vattenverk

Vattentäkt: Grundvatten, grusbrunn.

Behandling: Alkalisering, UV-strålning.

Försörjer: Ryd.

Vattenkvalitet
Mjukt vatten. Vattenhårdheten är 4,0 °dH (tyska hårdhetsgrader).

pH-värde på cirka 8,0.

Låg järnhalt, mindre än 0,05 mg/l i utgående vatten från vattenverket.

Låg fluoridhalt, 0,10 mg/l är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Nitrat, 3,5 mg/l nitrat, 0,8 mg/l nitratkväve är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Koppar, mindre än 0,02 mg/l uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Fritt från skadliga mikroorganismer.

Temperatur: Temperaturen i vattnet ut från vattenverket är ca 8,3 °C.

Svarttorps vattenverk

Vattentäkt: Grundvatten, bergborrad

Behandling: Luftning, fällning, filtrering, klorering

Försörjer: Svarttorp

Vattenkvalitet
Mjukt vatten. Vattenhårdheten är 5,4 °dH (tyska hårdhetsgrader).

pH-värde på cirka 8,1.

Järnhalt, 0,26 mg/l uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet. Värdet ger att vattnet är tjänligt med anmärkning. Anmärkningen är en estetisk avvikelse, inte hälsomässig. VA-avdelningen utreder möjliga alternativ för att göra åtgärder så att kvalitetskraven uppfylls.

Låg klorhalt, 0,18 mg/l totalt medel i utgående vatten från vattenverket.

Låg fluoridhalt, 0,30 mg/l är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Radon, 45 (Bq/l) uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Nitrat, mindre än 0,3 mg/l nitrat, mindre än 0,05 mg/l nitratkväve uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet

Koppar, mindre än 0,02 mg/l uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Fritt från skadliga mikroorganismer.

Temperatur; Temperaturen i vattnet ut från vattenverket är ca 10 °C.

Visingsö vattenverk

Vattentäkt: Vättern.

Behandling: Filtrering, UV-strålning, alkalisering, klorering.

Försörjer: Visingsö.

Vattenkvalitet
Mjukt vatten. Vattenhårdheten är 2,7 °dH (tyska hårdhetsgrader).

pH-värde på cirka 7,9.

Låg järnhalt, mindre än 0,05 mg/l i utgående vatten från vattenverket.

Låg klorhalt, 0,19 mg/l totalt medel i utgående vatten från vattenverket.

Låg fluoridhalt, 0,13 mg/l är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Nitrat, 2,3 mg/l nitrat, 0,52 mg/l nitratkväve är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Koppar, 0,03 mg/l uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Fritt från skadliga mikroorganismer.

Temperatur: Hur kallt vattnet är beror på temperaturen i Vättern. Temperaturen i vattnet ut från vattenverket är under vinterhalvåret ca 5 °C och under sommarhalvåret varierar temperaturen mellan 10 och 17 °C.

Vätterledens vattenverk

Vattentäkt: Vättern

Behandling: Filtrering, alkalisering, UV-strålning

Försörjer: Motell Vätterleden, camping, med fler.

Vattenkvalitet
Mjukt. Vattenhårdheten är 2,6 °dH (tyska hårdhetsgrader).

pH-värde på cirka 7,9.

Låg järnhalt, mindre än 0,05 mg/l i utgående vatten från vattenverket.

Låg fluoridhalt, 0,13 mg/l är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Nitrat, 2,6 mg/l nitrat, 0,59 mg/l nitratkväve är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Koppar, 0,06 mg/l uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Fritt från skadliga mikroorganismer.

Temperatur: Hur kallt vattnet är beror på temperaturen i Vättern. Temperaturen i vattnet ut från vattenverket är under vinterhalvåret ca 8 °C och under sommarhalvåret varierar temperaturen mellan 10 och 18 °C.

Ödestugus vattenverk

Vattentäkt: Grundvatten, bergborrad.

Behandling: Filtrering, alkalisering, UV-strålning, luftning.

Försörjer: Ödestugu.

Vattenkvalitet
Mjukt vatten. Vattenhårdheten är 6,1 °dH (tyska hårdhetsgrader).

pH-värde på cirka 8,0.

Låg järnhalt, mindre än 0,05 mg/l i utgående vatten från vattenverket.

Låg fluoridhalt, 0,19 mg/l är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Radon, 37 (Bq/l) uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Nitrat, 7,4 mg/l nitrat, 1,67 mg/l nitratkväve är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Koppar, mindre än 0,02 mg/l uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Fritt från skadliga mikroorganismer.

Temperatur: Temperaturen i vattnet ut från vattenverket är ca 10 °C.

Örserums vattenverk

Vattentäkt: Grundvatten, grusbrunn.

Behandling: Luftning, filtrering, UV-strålning.

Försörjer: Örserum.

Vattenkvalitet
Medelhårt vatten. Vattenhårdheten är 9,1 °dH (tyska hårdhetsgrader).

pH-värde på cirka 7,8.

Låg järnhalt, mindre än 0,05 mg/l i utgående vatten från vattenverket.

Låg fluoridhalt, 0,18 mg/l är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Nitrat, mindre än 0,5 mg/l nitrat, mindre än 0,1 mg/l nitratkväve är uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Koppar, 0,07 mg/l uppmätt medelvärde ute i vattenledningsnätet.

Fritt från skadliga mikroorganismer.

Temperatur: Temperaturen i vattnet ut från vattenverket är ca 9 °C.

Senast granskad/publicerad: