Vattenmätare – installation, byte och avläsning

Vattenmätare monterad i bostad.

Lyft på locket och läs av siffrorna för att rapportera in avläsningen av din vattenmätare.

Här hittar du information om vattenmätare. En vattenmätare ska finnas i varje fastighet.

Villor och radhus har mätare för det egna huset, och flerfamiljshus har en gemensam mätare för alla lägenheter. Mätare med 20–40 mm genomlopp installeras i mätarkonsol med flexibel koppling.

För att få tillgång till en vattenmätare och för att få mätarplatsen godkänd tar du kontakt med vattenmätarverkstaden före installation.

Så ska vattenmätaren placeras

  • Belyst, lätt tillgänglig och omedelbart innanför ytterväggen.
  • Skyddad från frost, onormal uppvärmning och åverkan.
  • På vägg och över golv som tål spill och läckage.
  • Med avlopp om mätaren har 50 mm genomlopp eller mer.

Mätaren plomberas av vattenmätarverkstaden och byts ut minst vart tionde år. Observera att bestämmelserna gäller även äldre installationer. Mätarinstallationen kostar inget extra. Vi gör den för att du bara ska behöva betala det vatten du har förbrukat.

Avläsning och kontroll av vattenmätare

Fastighetsägaren är skyldig att lämna tillträde till fastigheten för kontroll eller byte av mätaren. Du kan alltid begära att få se tjänstelegitimation.

Minst en gång per år ska du läsa av din vattenförbrukning och rapportera in till oss för att säkerställa att du betalar för rätt förbrukning. Det är också ett bra sätt att upptäcka en eventuell vattenläcka. När det är dags för avläsning skickar vi ut avläsningskort som du skickar tillbaka till oss med post eller registrerar den via vår e-tjänst.

Vid en vattenavläsning läser du av de fem siffrorna i mätaren, inledande nollor hoppar du över. Det är bra att kontrollera så kugghjulet i mätaren är helt stilla när du inte använder något vatten. Om det inte är stilla tyder det på att det droppar, rinner eller läcker vatten någonstans. Misstänker du en läcka får du själv kontakta en rörmokare

E-tjänster för vatten och avlopp

KONTAKT

Vatten och avlopp
Akuta ärenden och klagomål på dricksvattnet
Telefon: 036-10 50 00

Fakturafrågor
E-post: va-kund@jonkoping.se

Telefon: 036-10 75 05

Telefontider
måndag–torsdag: 9.00–15.00
fredag: 09.00–12.00

Lunchstängt mellan 12.00–13.00

Senast granskad/publicerad: