Avfall och återvinning

Grävskopa lyfter upp avfall i container.

Här finns information om vilka skyldigheter som gäller för hur du som privatperson eller företag gör dig av med avfall på rätt sätt.

Avfall, sortergård och återvinning för privatpersoner

June Avfall och Miljö AB är ett kommunägt bolag som sköter sophämtning, slamtömning och driver sortergårdar i Jönköping, Habo och Mullsjö kommun.

Avfall, sortergård, återvinning privatpersoner

Miljöhantering i Jönköping, för företag och kommuner

Miljöhantering i Jönköping (före detta Hult deponi) är en avfallsanläggning som riktar sig mot företag och kommuner. Miljöhantering tar hand om och behandlar de flesta avfallsslag samt arbetar med sluttäckning av den nedlagda deponin Hult.

Miljöhantering i Jönköping

Senast granskad/publicerad: