search
Sök
menu
Meny

Användning av avfall för anläggningsändamål

Gäller även schaktmassor.

Användning av avfall för anläggningsändamål

Användning av avfall för anläggningsändamål innebär att avfall ersätter traditionella konstruktionsmaterial i en konstruktion. För att definieras som ett anläggningsändamål krävs att konstruktionen fyller en funktion. Det kan handla om t.ex. en väg, bullervall eller parkeringsplats.

Med anmälan/ansökan ska följa:

  • Situationsplan som visar tomtgränser, vägar, vattendrag, närliggande vattentäkter och bostäder dit uppläggning planeras, anläggningens placering
  • Eventuella analysprotokoll

Kontakt

Linda Vikström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 66