search
Sök
menu
Meny

Avfall i verksamheter

Du som verksamhetsutövare har en skyldighet att känna till hur ditt avfall ska hanteras.

Vad är avfall?

Vad som är avfall definieras i 15 kap 1 § miljöbalken

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Avfallet klassificeras med en avfallskod som återfinns i bilaga 4 till avfallsförordningen. Av koden framgår också om avfallet är farligt avfall eller icke farligt avfall.

pdf: Avfall i verksamheteröppnas i nytt fönster (pdf, 198.5 kB)

pdf: Kemikalier och avfallöppnas i nytt fönster (pdf, 244.2 kB)

pdf: Schakta lagligtöppnas i nytt fönster (pdf, 1.7 MB)

pdf: Användning av schaktmassor och annat avfall för anläggningsändamålöppnas i nytt fönster (pdf, 1.6 MB)

Verksamhetsutövarens skyldigheter

Enligt miljöbalken ska verksamhetsutövare

  • ha kunskap om det avfall som uppkommer i verksamheten
  • hantera avfall så att människors hälsa eller miljön inte tar skada
  • sträva efter att minska avfallsmängder,
  • se till att avfall återanvänds och återvinns
  • kontrollera att entreprenörerna som hanterar avfallet har de tillstånd som krävs
  • lämna hushållsavfall till renhållaren.

Miljöbalkenlänk till annan webbplats

Länsstyrelsen i Jönköpings länlänk till annan webbplats

REPAlänk till annan webbplats

Förpackning & Tidningsinsamlingenlänk till annan webbplats

El-Kretsenlänk till annan webbplats

Sortergårdskort för företag, June Avfall

Miljöfarlig verksamhet

Kontakt

Peter Prima
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 72 12

Max Lindenmo-Linck
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 59 30

Milica Rovcanin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 77

Magnus Nilsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 80 44

Kerstin Sollander
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 25 01

Malin Landin
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 21 34

Andreas Bengtsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 42