search
Sök
menu
Meny

Bostadsförsörjningsprogram, KBFP

En byggarbetsplats vid gamla fabriksområdet vid Munksjö

Munksjöstaden växer fram

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) utgör Jönköpings kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning.

Det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet avser att redovisa Jönköpings kommuns syn på bostadsförsörjning och på prioriteringar mellan olika objekt.

Programmet är en information till aktörer på marknaden, men också ett planerings­underlag för kommunens förvaltningar. Det antogs av kommunfullmäktige i oktober 2017, för tiden 2017-2022.