search
Sök
menu
Meny

Bostadsförsörjningsprogram, KBFP

Blandad bebyggelse på Kungsängen i Jönköping och en byggarbetsplats

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) utgör Jönköpings kommuns riktlinjer för bostadsförsörjning.

Det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet avser att redovisa Jönköpings kommuns syn på bostadsförsörjning och på prioriteringar mellan olika objekt.

Programmet är en information till byggaktörer på marknaden, men också ett planeringsunderlag för kommunens förvaltningar. Programmet tas fram vartannat år och däremellan görs en kortare uppföljning samt en revidering av projektplanen som antas av kommunfullmäktige.