search
Sök
menu
Meny

Bostadsförsörjningsprogram, KBFP

En byggarbetsplats vid gamla fabriksområdet vid Munksjö

Munksjöstaden växer fram

Kommunalt bostadsförsörjningsprogram (KBFP) redovisar Jönköpings kommuns syn på bostadsförsörjning

Det kommunala bostadsförsörjningsprogrammet avser att redovisa Jönköpings kommuns syn på bostadsförsörjning och på prioriteringar mellan olika objekt.

Programmet är en information till aktörer på marknaden, men också ett planerings­underlag för kommunens förvaltningar. Det antogs av kommunfullmäktige i oktober 2015, för tiden 2016-2020.

En uppföljning av programmet är antagen av kommunfullmäktige i maj 2016 och projektplanen är reviderad och gäller från 2016 till 2021.

Nu är Kommunalt bostadsförsörjningsprogram 2017-2022 ute på remiss. Programmet kommer att antas i kommunfullmäktige i september.