search
Sök
menu
Meny

Klagomål gällande boendemiljö

I formuläret nedan kan du göra en anmälan till miljö- och hälsoskyddskontoret om klagomål på boendemiljön

Beskriv problemet så utförligt du kan

För att vi ska kunna göra en bra utredning är det viktigt att du beskriver problemet så utförligt du kan. Om det till exempel rör sig om buller kan du beskriva vilken karaktär ljudet har; innehåller ljudet toner, surr, pip? Är det ihållande eller dunkande?

Namn och kontaktuppgifter enligt GDPR

Vi behöver ditt namn och dina kontaktuppgifter för att kunna ställa ytterligare frågor om störningen samt informera dig om vad vi har gjort i ärendet. Vi är en offentlig myndighet vilket innebär att dina personuppgifter du lämnar kan bli offentliga om någon begär att få dem. De kontaktuppgifter du lämnar blir behandlade enligt gällande regler för GDPR.

Väljer du att vara anonym kan vi inte återkoppla till dig och berätta hur det går i ärendet. Möjligheten att göra en utredning kan också bli begränsad, till exempel om vi behöver kontakta dig för att få mer information i ärendet eller om vi behöver göra en inspektion på plats.

GDPR

De personuppgifter du fyller i kommer att lagras och behandlas av miljö- och hälsoskyddsnämnden i enlighet med gällande dataskyddsförordning, GDPR, i syfte att hantera ditt ärende. Du har rätt att kontakta miljö- och hälsoskyddsnämnden för att få informera om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter. Personuppgiftsansvarig: Miljö- och hälsoskyddsnämnden, 551 89 Jönköping. miljo@jonkoping.se. Du har även rätt att klaga hos Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt.

Frågor med * är obligatoriska.

Frågor med * är obligatoriska och måste fyllas i.

Avgiftsfritt att anmäla boende klagomål

Det kostar inget att anmäla ett boendeklagomål till miljö- och hälsoskyddskontoret.

Kontakt