search
Sök
menu
Meny

Ventilation i bostaden

En person som gör en enkel ventilationskontroll.

En enkel kontroll av ventilationen är att hålla en bit toalettpapper framför utsuget (frånluftsdonet). Om pappret sugs fast har man en fungerande ventilation.

Vi behöver en fungerande ventilation i våra bostäder om vi ska må bra. Dålig luft anses vara en bidragande orsak till bland annat allergier.

Ventilation behövs för att vädra ut

 • fukt, koldioxid och andra ämnen som vi själva avger
 • matos och dålig lukt
 • fukt från dusch, bad, disk och tvätt
 • flyktiga ämnen från rengöringsmedel, hygienprodukter och hobbymaterial
 • damm och flyktiga ämnen från textilier, inredningar och byggmaterial (även radon i förekommande fall)

Hur mycket ventilation?

Riktvärde för ventilation i bostaden är minst en halv luftväxling per timma. Det innebär att luften ska bytas ut helt på två timmar. Rökare och allergiker bör ha minst den dubbla luftväxlingen. I kök och badrum kan det behövas upp emot tre luftväxlingar per timma för att hålla fukt och lukt på en behaglig nivå.

Hur vet man att ventilationen är dålig?

 • Det bildas fukt på fönstren inomhus
 • Luften känns unken, dålig, fuktig eller torr
 • Matos kommer in från grannlägenheten genom utsugningsventilen
 • Det ”tar emot” då lägenhetens dörr öppnas mot trapphuset (på grund av undertryck)
 • Det tar mer än 15 minuter för imma att försvinna från spegeln eller fönstret i badrummet efter dusch

För liten luftväxling kan bero på att...

 • tilluftventiler saknas eller har täppts till
 • fläktsystem har stängts av, kanske på grund av störande drag eller fläktljud
 • luftväxlingen minskats därför att man vill spara energi och minska uppvärmningskostnaderna
 • ventilationskanaler och ventiler inte har rensats och att eventuella luftfilter inte bytts ut
 • fläkten står stilla

Olika ventilationssystem

Läs mer om ventilationssystem i faktabladet.

Kontakt

Harald Holmström
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 37

Claes Magnusson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 61 68

Erik Engwall
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 51

Jessica Svensson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Tfn 036-10 54 52