search
Sök
menu
Meny

Bostadsområdet Kungsängen

Efter Kungsängsskolans nedläggning har kommunen beslutat att använda området för bostäder inom stadsdelen Österängen, vilket kräver en ny detaljplan och markanvisningar.

Kungsängen kommer att innehålla ungefär 650 bostäder, samt lokaler för förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Området markanvisas till flera byggherrar med skiftande resurser och för olika upplåtelseformer, och kommer att ske löpande under detaljplaneläggning av området.

Avsikten är att Mobility management* och trähusbyggnation ska prövas inom hela eller delar av planområdet. Kommunen har höga ambitioner vad gäller miljöfrågor och arkitektonisk utformning och vill se alternativa och kreativa lösningar.

* Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka resenärers attityder och beteenden.

Kvarteren i området visas i kartan över etappindelning.  

Kvarter

Företag

Bostadstyp

Upplåtelseform*

Antal,

A

Nivika Fastigheter AB

Flerbostadshus

Hyresrätt

78

B1


Flerbostadshus

Hyresrätt eller Bostadsrätt

70

B2


Flerbostadshus

Hyresrätt eller Bostadsrätt

65

C1

GBJ Bygg AB

Flerbostadshus

Bostadsrätt

52

C2

Hökerum bygg AB

Flerbostadshus

Bostadsrätt

55

D

Essem Care Holding AB

Flerbostadshus

Bostadsrätt

52

E

Kungsportskyrkan

Flerbostadshus

Bostadsrätt och Hyresrätt

45

F

Nivika Fastigheter AB

Flerbostadshus

Hyresrätt

61

G1


Flerbostadshus

Hyresrätt eller Bostadsrätt

45

G2


Radhus

Bostadsrätt eller Äganderätt

8

G3


Flerbostadshus

Hyresrätt eller Bostadsrätt

25

H1

Skeppsviken AB

Flerbostadshus

Bostadsrätt

15

H2

Vätterhem

Flerbostadshus

Bostadsrätt

30

H3

Gullmanders arkitekter & ingenjörer AB

Radhus

Äganderätt

5

I

Jönköpings kommun

Förskola


0

J och K

 Blue Wall  AB

Flerbostadshus

Hyresrätt

45

L

Ditt nya hem i mellansverige AB

Radhus

Bostadsrätt

17

M

GBJ Bygg AB

Flerbostadshus

Bostadsrätt

24

Tekniska kontoret
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 24 45