search
Sök
menu
Meny

Bostadsområdet Kungsängen

Efter Kungsängsskolans nedläggning har kommunen beslutat att använda området för bostäder inom stadsdelen Österängen, vilket kräver en ny detaljplan och markanvisningar.

Kungsängen kommer att innehålla ungefär 700 bostäder, samt lokaler för förskola och kommersiell service i en mindre centrumbildning. Området markanvisas till flera byggherrar med skiftande resurser och för olika upplåtelseformer, och kommer att ske löpande under detaljplaneläggning av området.

Avsikten är att Mobility management* och trähusbyggnation ska prövas inom hela eller delar av planområdet. Kommunen har höga ambitioner vad gäller miljöfrågor och arkitektonisk utformning och vill se alternativa och kreativa lösningar.

För illustrationsbilder som lämnades in under markanvisningsskedet klicka på respektive kvarter (observera att bilderna är tidiga illustrationer och att dessa kan skilja sig mot slutlig byggnation).

* Mobility Management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka resenärers attityder och beteenden.

Kvarteren i området visas i kartan över etappindelning.  

Kvarter

Företag

Bostadstyp

Upplåtelseform

Antal bostäder

A, länk till bildöppnas i nytt fönster

Nivika Fastigheter AB

Flerbostadshus

Hyresrätt

89

B1


Flerbostadshus

Hyresrätt eller Bostadsrätt

70

B2


Flerbostadshus

Hyresrätt eller Bostadsrätt

65

C1, länk till bildöppnas i nytt fönster

GBJ Bygg AB

Flerbostadshus

Bostadsrätt

52

C2, länk till bildöppnas i nytt fönster

Hökerum bygg AB

Flerbostadshus

Bostadsrätt

55

D, länk till bildöppnas i nytt fönster

Essem Care Holding AB

Flerbostadshus (centrumhus)

Bostadsrätt

52

E, länk till bildöppnas i nytt fönster

Kungsportskyrkan

Flerbostadshus

Bostadsrätt och Hyresrätt

45

F, länk till bildöppnas i nytt fönster

Nivika Fastigheter AB

Flerbostadshus

Hyresrätt

66

G1, länk till bildöppnas i nytt fönster

PEAB

Flerbostadshus

Bostadsrätt

ca 40

G2, länk till bildöppnas i nytt fönster

House Of Nordic Projektutveckling AB

Radhus

Äganderätt

7

G3, länk till bildöppnas i nytt fönster

Willhem AB

Flerbostadshus (smålägenheter)

Hyresrätt

ca 50

H1, länk till bildöppnas i nytt fönster

Skeppsviken AB

Flerbostadshus

Bostadsrätt

15

H2, länk till bildöppnas i nytt fönster

Vätterhem

Flerbostadshus

Bostadsrätt

24

H3, länk till bildöppnas i nytt fönster

Gullmanders arkitekter & ingenjörer AB

Radhus

Äganderätt

5

I, länk till bildöppnas i nytt fönster

Jönköpings kommun

FörskolaJ & Köppnas i nytt fönster

Blue Wall Construction AB

Flerbostadshus

Hyresrätt

45

L, länk till bildöppnas i nytt fönster

Ditt nya hem i mellansverige AB

Radhus

Bostadsrätt

17

M, länk till bildöppnas i nytt fönster

GBJ Bygg AB

Flerbostadshus

Bostadsrätt

24


Tekniska kontoret
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 24 45