search
Sök
menu
Meny

Markanvisning

Vy över bostadshus i södra Jönköping

Vy över bostadshus. Foto: Jönköping Energi

En markanvisning innebär att en intressent ges möjlighet att utveckla ett projekt utifrån ett markanvisningsavtal. 

Rätten gäller en viss tidsperiod i form av en markreservation, med förutsättningar och villkor som regleras i ett markanvisningsavtal.

I kommunens markanvisningspolicy beskrivs hur kommunen ska jobba med markanvisningar. Markanvisning används som ett medel för att nå de mål och den samhällsutveckling som kommunen önskar.

Kommunen tillämpar tre metoder för markanvisningar; två typer av jämförelseförfarande (intresseanvisning och tävling) samt direktanvisning. Intresseanvisning är kommunens huvudförfarande.

Byggherrar eller andra intressenter som önskar en markanvisning ska skriftligen anmäla detta till tekniska kontoret, som registrerar alla anmälningar. Anmäl gärna i formuläret under Självservice här på sidan.

Pågående markanvisningar


Kungsängen kv. J och K
Läs mer på länk i menyn

Fagerslätt Östra (grupphus)
Läs mer på länk i menyn


Planerade markanvisningar


Ekhagen 2:1 (studentbostäder)
Ca 300 hyresrätter (studentbostäder)

Objektnr. A27 i kommunala bostadsförsörjningsprogrammet, KBFP 2017-2022.

Fagerslätt Östra (flerbostadshus)
Ca 50 bostadsrätter i flerbostadshus

Objektnr. B26a i kommunala bostadsförsörjningsprogrammet, KBFP 2017-2022.

Månsarp (grupphus)
Ca 10-15 grupphus

Objektnr. E20 i kommunala bostadsförsörjningsprogrammet, KBFP 2017-2022.


markanvisning@jonkoping.se
Tekniska kontoret
Västra Storgatan 16
551 89 Jönköping

Tfn 036-10 50 00