search
Sök
menu
Meny

Anmälan till tomtkö i Jönköpings kommun

För att du ska kunna erhålla en tomt måste du vara registrerad i kommunens tomtkö.

Här kan du anmäla dig till tomtkön.

Sökande * (obligatorisk)


Sökande
Medsökande


MedsökandeJag är intresserad av följande tomt för byggnation


Jag är intresserad av följande tomt för byggnation


Jag är intresserad av följande upplåtelseform


Jag är intresserad av följande upplåtelseform
De personuppgifter du skriver i här lagras och behandlas för att vi ska kunna hantera din anmälan. Uppgifterna lagras för att kunna hantera framtida frågor om anmälan och raderas vid en uppsägning av tomtkön.

Glöm inte att:

  • betala in 750kr på bankgironummer 341-9363 . Årsavgiften räknas per kalenderår
  • fylla i ditt namn på bankgirotalongen
  • skriva: "Tomtkö" i meddelanderutan