search
Sök
menu
Meny

Tomtköregler

För att erhålla en tomt krävs det att man är registrerad i kommunens tomtkö.

Det är viktigt att du som registrerar dig i tomtkön läser igenom gällande köregler.

Registrering och köregler

För att bli registrerad i tomtkön krävs det att du är 18 år.

Vid registrering måste du skicka in en registreringsblankett samt betala en årsavgift som from. 2013-01-01 är på 600 kr på bankgironummer 341-9363. Årsavgiften räknas per kalenderår. När du betalat in avgiften tilldelas du ett könummer och får en bekräftelse hemskickad där ditt könummer finns angivet.

Din registrering är personlig och kan inte överlåtas. Äkta makar och personer som sammanbor får endast inge en ansökan. När du fyller i din registreringsblankett är du skyldig att uppge make/maka eller sammanboende som medsökande. Som sökande är du skyldig att anmäla namn och adressändring.

Avregistrering sker:

  • om du inte betalat in årsavgiften
  • om du blivit tilldelad tomt två gånger men tackat nej
  • vid icke fullföljda köp
  • när du blivit tilldelad en tomt eller gruppbyggt hus och tackat ja

Information och anmälan

När du är intresserad av en tomt/gruppbyggt hus ska du skriftligen anmäla ditt intresse inom angiven tid. För varje område som annonseras finns ett prospekt. Där anges tomtpriser, grundförhållanden, vad man får bygga för typ av hus och dylikt.

Anmälan ska ske på särskild blankett. Ange i prioriteringsordning vilken/vilka tomter/gruppbyggda hus du önskar.

Fördelning och anvisning

Tomt/gruppbyggt hus kan fördelas med olika upplåtelseformer: tomträtt, äganderätt och bostadsrätt. Färdigbyggt gruppbyggt hus jämställs med tomt för självbyggnation.

Fördelningen av tomter/gruppbyggda hus sker efter inlämnade ansökningar turordnade med hänsyn till kötid. Kommunen äger rätt att neka tilldelning av tomt/gruppbyggt hus om det skulle framgå att tilldelningen strider mot grundtankarna för kommunen tomtkö.

Försäljningsvillkor

Tomt och hus med ägande- eller tomträtt försäljs med tvåårigt överlåtelseförbud. Överlåtelseförbudet är generellt, det vill säga, gäller även mot överlåtelse inom familjen.

Efter tilldelning av tomt skrivs ett ettårigt nyttjanderättsavtal samt en inbetalning om 10% på köpeskillingen. Inom nyttjanderättstidens utgång ska byggnation påbörjas samt de övriga 90% lösas in på köpeskillingen.