Frister för brandskyddskontroll

Här finns information om hur ofta din eldstad, förbränningsanordning ska kontrolleras.

Brandskyddskontroll ska utföras i enlighet med Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) och Förordningen om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har, i MSBFS 2014:6, lämnat föreskrifter om vilka objekt som ska omfattas av brandskyddskontroll samt med vilka tidsintervaller brandskyddskontroll ska ske. Nedan redovisas en sammanställning av fristerna för brandskyddskontroll, för exakta formuleringar se MSBFS 2014:6.

Fristerna/tidsintervallerna gäller från 2015-05-01.

Eldar du ett par gånger i månaden i din kamin under vintern, så kallad myseldning, så ska din eldstad sotas var tredje år. Du som eldar mer än en kubik i din eldstad, ca 500 kg, per år, behöver ha den sotad varje år. Om man eldar några kvällar i veckan kommer man snabbt upp i volym.

Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpanna

Typ av eldstad/bränsle eller omfattning av bränsle

 • Konventionella pannor som eldas med fast bränsle.
  Frist 1 gång vart 3:e år
 • Eldning sker med pellets i helautomatisk, standardiserade anläggningar som är speciellt
  konstruerad för eldning med pellets.
  Frist 1 gång vart 6:e år
 • Pannor där eldning sker i mycket begränsad omfattning, vanligen vid några enstaka tillfällen per
  år. Exempel kan vara reservpannor och pannor som används för så kallad spetsvärme, till
  exempel värmepumpsanläggningar.
  Frist 1 gång vart 6:e år
 • Pannor som ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av kvalificerad driftledare.
  Frist 1 gång vart 6:e år
 • Pannor som eldas med annat bränsle än fast bränsle eller tung eldningsolja.
  Frist 1 gång vart 6:e år

Köksspisar, ugnar och andra jämförbara förbränningsanordningar

Typ av eldstad eller bränsle

 • Eldstäder där eldning sker med fasta bränslen eller tung eldningsolja
  Frist 1 gång vart 3 år
 • Eldstäder där eldning sker i minder omfattning för enskilt hushåll eller eldstäder som finns i ett fritidshus. Mindre omfattning innebär mindre än 500 kg eller cirka 1 kubikmeter normaltorkad ved per år. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.
  Frist 1 gång vart 6:e år

Lokaleldstäder ex. braskamin, kakelugn och öppen spis

Omfattning av eldning

 • Eldstäder som eldas med fast bränsle.
  Frist 1 gång vart 3:e år
 • Eldstäder som används i mindre omfattning eller finns i ett fritidshus. Mindre omfattning innebär mindre än 500 kg eller cirka 1 kubikmeter normaltorkad ved per år. Fritidshus där någon är folkbokförd permanent ska inte betraktas som fritidshus i dessa fall.
  Frist 1 gång vart 6:e år
 • Eldstäder som eldas uteslutande med gas.
  Frist 1 gång vart 6:e år
 • Eldning sker med pellets i eldstäder som är helautomatiska och speciellt konstruerad för eldning med pellets.
  Frist 1 gång vart 6:e år

Imkanaler i restauranger eller andra större kök

Typ av anläggning

 • Imkanaler betjänar kök där matlagning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov.
  Frist 1 gång vart annat år

Senast granskad/publicerad: