Eldstad avregistrera eldstad, ansökan

Här finner du bland annat blankett för ansökan om du inte längre använder din eldstad och därför inte har behov av sotning/rengöring eller brandskyddskontroll. Då kan du ansöka om nyttjandeförbud.

Har du slutat använda eldstaden eller att den är i så dåligt skick att den inte längre går att använda, finns möjlighet att begära ett nyttjandeförbud via blanketten "Eldstad, avregistrera eldstad, ansökan".

Din eldstad blir då satt på nyttjandeförbud och den "budas" inte längre ut för sotning eller brandskyddskontroll. Om eldstaden ska användas efter att du har meddelat oss om nyttjandeförbud, måste en brandskyddskontroll göras innan eldstaden tas i bruk igen.
Det är viktigt, vid försäljning av fastigheten, att upplysa den nya ägaren om att det råder eldningsförbud i eldstaden.

Senast granskad/publicerad: