Sota själv, annan sotare än kommunen, ansökan

Här finner du bland annat blankett för ansökan om att få rengöra din förbränningsanordning, eldstad och imkanal själv. Du kan också ansöka att någon annan sotare än kommunen ska sköta rengöringen.

För att få medgivande att sota sin egen fastighet måste du kunna visa att du har tillräcklig kunskap för att kunna utföra sotningen på ett säkert sätt.

Sidan Sota din eldstad själv

Senast granskad/publicerad: