Sotare, återta den kommunalt upphandlade sotartjänsten, ansökan

Här finner du bland annat blankett för ansökan om inte längre vill sota din anläggning själv utan vill få tillbaka kommunens upphandlade sotare.

Fyll i blanketten "Anmälan om att återta den kommunalt upphandlade sotarfirman".

Senast granskad/publicerad: