Bredband

Här hittar du vägledande information om bredband och möjlighet till att få det till din fastighet.

För Jönköpings kommun är det viktigt att hushåll och företag, såväl i tätort som på landsbygd, har tillgång till stabilt bredband. Med en välfungerande digital infrastruktur kan du som medborgare få en enklare vardag.

Sök på din adress för att se om du kan beställa fiber

Så beställer du bredband

Villa i tätort

Du som bor i ett eget ägt hus kan kontakta någon av bredbandsoperatörerna. I Jönköpings kommun har Jönköping Energi, Telia och GlobalConnect byggt ut fibernät under de senaste åren och merparten av villaägarna har anslutit sig. För de som tackat nej finns det oftast möjlighet att ansluta sig i efterhand.

Flerfamiljshus eller samfällighet

Du som bor i hyreshus eller tillhör en samfällighet eller bostadsrättsförening är beroende av hur fastigheten är ansluten till fibernät eller kabel-tv-nät. Kontakta hyresvärd eller ansvarig i föreningen för mer information.

Landsbygd

Jönköping Energi erbjuder alla på landsbygden inom Jönköpings kommun att ansluta sig till det öppna fibernätet Wetternet. Mer information finns på Wetternets webbplats där du kan söka på din adress och läsa om erbjudandet för just din fastighet.

Företag

Bredbandstjänster och kapacitetstjänster för företag beställs hos bredbandsoperatörer.

GlobalConnect Länk till annan webbplats.

Wetternet Länk till annan webbplats.

Telia Länk till annan webbplats.

Fiberleverantörer

Inom Jönköpings kommun är det främst Jönköping Energi (Wetternet), Telia och GlobalConnect som bygger ut bredband via fiber. De erbjuder fiberinstallation och tjänster i öppna fibernät. Som kund betalar man då en anslutningsavgift för fiberinstallationen och väljer sedan vilka tjänster man vill använda när det gäller internet, TV och telefoni. Priser, villkor, leveranstid, avtalstid m.m. skiljer mellan leverantörerna, och även utbudet av tjänster.

Wetternet

Jönköpings kommuns helägda kommunala bolag Jönköping Energi äger ett stadsnät (Wetternet) som är öppet för alla tjänsteleverantörer som vill nyttja detta. Är du företagare, villa- eller fastighetsägare som vill undersöka möjligheten till fiberuppkoppling? På Wetternets webbplats eller på telefonnummer 036-10 82 20 kan du få information om hur du anmäler ditt intresse och hur du går tillväga.

GlobalConnect Länk till annan webbplats.

Wetternet Länk till annan webbplats.

Telia Länk till annan webbplats.

Senast granskad/publicerad: