search
Sök
menu
Meny

Bullerskyddsbidrag för fönsteråtgärder

Fastighetsägare som bedömer att deras bostadfastighet är utsatt för trafikbuller kan ansöka om bullerskyddsbidrag hos stadsbyggnads­kontoret.

Förutsatt att bullret kommer från det kommunala vägnätet kan bullerskyddsbidrag ansökas hos stadsbyggnadskontoret (annars hänvisas till trafikverket). Bidraget är tänkt att täcka kostnaden för bullerdämpande fönster och inte ersätta normala underhållsåtgärder.

Vilka bostadsfastigheter kan få bidrag?

För en fingervisning om ungefärliga ljudnivåer vid fasad kan man använda bullerkartan över Jönköpings kommun, se länk nedan. Då kravet för att få bidrag är 65 dB krävs i princip att vägen (bullerkällan) är åtminstone rödmarkerad alternativt att bostaden ligger intill hållplats för stomlinjebuss.

Hur ser processen ut för att få bidrag?

I rutin för bullerskyddsbidrag för fönsteråtgärder, se länk till dokument nedan, kan du läsa om vem som är berättigad bidrag, hur ansökan går till, hur stort bidraget är och hur ärenden hanteras.

Vad är syftet med bullerskyddsbidraget?

Jönköpings kommun har sedan 1997 betalat ut bidrag till fönsteråtgärder (bullerdämpande fönster eller tilläggsrutor). Syfte är att få fler fastighetsägare att ljudisolera sina bostadsfasader och därmed sänka ljudnivåerna inomhus från trafikbuller.

Frågor om trafikbuller och bidrag - kontakta stadsbyggnadskontorets samhällsplanerare

Övriga bullerfrågor, klagomål etc:

Hälsoskyddsenheten
Miljö- och hälsoskyddskontoret
Tfn 036-10 64 74