search
Sök
menu
Meny

Avgift för bygglov, anmälan och nybyggnadskarta

Exempel på bygglov- och anmälanavgifter samt nybyggnadskarta.

Bygglovavgifter

Typ av ärende

Avgifter 2018

Nybyggnad av bostadshus högst 50-129 m²

16 848:-

Nybyggnad av bostadshus med garage (högst 199 m²)

22 464:-

Nybyggnad av bostadshus med garage (högst 200-299 m²)

28 080:-

Förhandsbesked för enbostadshus/fritidshus

5 400:-

Strandskyddsdispens

5 400:-

Tillbyggnad av bostadshus, 16-49 m²

6 912:-

Inglasning uterum

3 549:-

Mindre fasadändring

2 268:-

Större fasadändring

4 536:-

Skylt större än 1 m²

2 430:-

Plank över 1m och mur över 0,5 m

2 400:-

Anmälningspliktiga åtgärder

Typ av ärende

Avgifter 2018

Ändring av bärande konstruktion mindre villa/flerbostadshus

1 638:-

Ändring av bärande konstruktion större Industribyggnad/lager

7 644:-

Komplementbostadshus byggnadsarea 25 m²

6 115:-

Komplementbyggnad (garage, förråd) byggnadsarea 25 m²

1 420:-

Tillbyggnad + 15 m² bruttoarea

1 638:-

Inredning av ytterligare en bostad

3 494:-

Insats eldstad

764:-

Eldstad

983:-

Eldstad och rökkanal

1 365:-

 

Taxa för nybyggnadskartor

Avgifter 2018

Nybyggnadskarta < 2000 kvm

8 190:-

Nybyggnadskarta förenklad < 2000 kvm

2 730:-