search
Sök
menu
Meny

Så här gör du en anmälan, enligt PBL

En anmälan enligt PBL, plan- och bygglagen, ska vara skriftlig och skickas till stadsbyggnadskontoret.

Se till att den innehåller de ritningar, beskrivningar och andra uppgifter som behövs för prövningen. Den ska också innehålla uppgifter om dina (byggherrens) person- eller organisationsnummer, namn och adress, fastighetens beteckning och när arbetena ska påbörjas. Om det behövs en kontrollansvarig ska du föreslå en sådan. Om du utför en åtgärd där det kan uppkomma farligt avfall ska du ange det i din anmälan.

Din anmälan måste innehålla

  • Anmälan
  • Teknisk beskrivning
  • Anmälan om kontrollansvarig
  • Fasad, plan, sektionsritningar
  • Situationsplan
  • Kontrollplan
  • Grannintyg (om tomtgränsen är närmare än 4,5 m)

Startbesked
Du måste ha startbesked för att få påbörja utförandet.

Bifoga uppgift om kontrollansvarig (KA)

Kontrollansvarig behövs alltid, förutom för enklare åtgärder. Om KA behövs, ska du alltid ange hans/hennes namn, personnummer/organisationsnummer samt kontaktuppgifter på ansökningsblanketten.

En KA ska enligt Plan- och bygglagen ha kunskap, erfarenhet och lämplighet för sitt uppdrag och dessutom vara certifierad. Han eller hon ska ha ett självständigt förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Det betyder att man inte kan vara kontrollansvarig och samtidigt jobba på samma företag som bygger eller beställer bygget.

Kom ihåg!

Fyll i personnummer eller oganisationsnummer och beskriv projektet i detalj. Låt den kontrollansvarige underteckna.

Blanketter

Blanketter för att ansöka om bygglov samt för att anmäla anmälningspliktiga åtgärder enligt PBL (plan- och bygglagen) hittar du under rubriken e-tjänster.