search
Sök
menu
Meny

Altan och pool, bygglov

Behöver du bygglov för att bygga altan och pool? Ja i vissa fall. Läs nedan vad som gäller.

Altan

En altan behöver bygglov om altangolvet på något ställe är högre än 1,2 m ovan mark. En altan behöver också bygglov om den byggs så att det blir ett rum under, till exempel ett förråd, en källare eller ett garage.

En altan ovanpå en byggnad eller i ett takfall behöver också bygglov.

Tänk på att ett tak ovanför en altan behöver bygglov om det inte är ett skärmtak som är undantaget från bygglov ytan 15 m².

Tänk också på att en altan som behöver bygglov ska uppfylla alla bestämmelser som finns för tillbyggnader, exempelvis avstånd till tomtgräns och att det finns byggrätt för de nya kvadratmetrarna.

För övrigt vill vi på stadsbyggnadskontoret också ge alla rådet som planerar och bygger altan att förutom begränsningarna ovan också visa extra hänsyn till sina grannar. Det gäller särskilt på mindre tomter då även lite lägre altaner ofta ger en ökad insyn och upplevs negativt.

Pool

För att bygga en pool behöver du inget bygglov. Marklov kan behövas om du schaktar eller fyller så att markens höjdläge ändras avsevärt.

Anmälan kan krävas om man ansluter poolen till det allmänna vatten- och avloppsnätet. Innan du börjar bygga din pool är det därför viktigt att du kontaktar stadsbyggnadsnämnden och får besked om vad som gäller i ditt fall.

Är vattnet djupare än 20 cm krävs skydd mot olycksfall enligt Boverkets byggregler.
Lämplig skyddsanordning kan vara:

Ett minst 0,9 m högt staket, utfört så att barn inte kan krypa under eller klättra över. Om det finns grind bör den förses med lås.
En skyddstäckning med presenning eller skyddsnät med högst 50 mm maskvidd.
Boverkets byggregler gäller endast för pooler och bassänger som är fasta, inte flyttbara bassänger. Bygglagstiftningen reglerar inte lösa pooler. För frågor om fasta pooler, bassänger och dammar, se Boverkets byggregler.