search
Sök
menu
Meny

Bygga på landet - utanför detaljplanerat område

hus på landet, illustration.

Utanför detaljplanerat område och sammanhållen bebyggelse får du utföra vissa åtgärder en gång på din fastighet.
Om du är osäker på vad som är detaljplanerat område eller sammanhållen bebyggelse (3-4 hus inom ett litet område), kontakta bygglovavdelningen.

Du får utföra följande åtgärder utan ansökan om bygglov eller anmälan:

  • Tillbyggnad som är max 50% av den befintliga byggnadsarean, dock max 50 m² (max en gång). Exempel: Är bostadshuset 80 m² får utbyggnaden max vara 40 m². (Nr 2 på bilden)
  • Friggebod - total yta max 15 m² eller t.ex. 2 hus om 7,5 m² eller 3 hus om 5 m². Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 3 meter. (Nr 5 på bilden)
  • Garage eller övrig komplementbyggnad max 50 m² (max en gång). Exempel: Är garaget 30 m² får du bygga till max 20 m², så att den totala ytan blir max 50 m². (Nr 6 på bilden)
  • Skärmtak max 15m² sammanlagt. Exempel: Ett skärmtak på 5m² över entré och ett skärmtak på 10m² över uteplats.

För en- och tvåbostadshus som inte ligger inom kulturmiljöområde, får du utföra följande åtgärder med anmälan enligt PBL, plan- och bygglagen 9 kap 4a, 4b §§

  • Tillbyggnad med yttermåtten max 15 m² bruttoarea (BTA) eller två våningar med max 7,5 m² per våning. Anmälan behöver göras. (Nr 3 på bilden)
  • Attefallshus/gäststuga max 25 m². (max en gång). Anmälan behöver göras. Högsta höjd från mark till taknock får inte överstiga 4 meter. (Nr 4 på bilden)

Har du frågor använd formuläret "Ställ en fråga till bygglovavdelningen.