search
Sök
menu
Meny

Energiberäkning och energideklaration

En energideklaration visar hur mycket energi som går åt i en byggnad och ger råd hur byggnaden kan bli mer energismart.

Energiberäkning

I samband med tekniskt samråd ska byggherren presentera en energiberäkning som uppfyller kraven enligt BBR (BoverketsByggRegler). Där finns reglerna för vilka hus som behöver en energiberäkning, hur stor energiförbrukningen får vara per uppvärmd kvadratmeteryta (A-temp), kraven för hur mycket du behöver isolera ditt hus (U-värdeskrav) samt specifika krav för hus uppvärmda med direktverkande el. Vid det tekniska samrådet kontrollerar bygglovavdelningen att energiberäkning finns vilket två år senare verifieras med en energideklaration som bygger på den då kända verkliga förbrukningen.

Energideklaration

Efter att man uppfört en byggnad kan det vara nödvändigt att låta utföra en energideklaration. Energideklarationen är ett verktyg för att se hur man kan minska energiåtgången i sin byggnad. Deklarationen görs av en energiexpert tillsammans med byggnadsägaren.

Följande byggnader ska ha en energideklaration:

  • Den som för egen räkning uppför eller låter uppföra en byggnad ska se till att det finns en energideklaration för byggnaden.
  • Befintliga hus som enligt Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader ska ha en energideklaration.
  • Om en byggnad har ett luftkonditioneringssystem med en effekt som är högre än 12 KW.
  • En- och tvåbostadshus i samband med att ägaröverlåtelse sker