search
Sök
menu
Meny

Häckar, riktlinjer inom tätbebyggt område

Att plantera en häck behöver inga tillstånd. Men det finns några viktiga riktlinjer att ta hänsyn till.

Tänk på att inte plantera häcken precis i tomtgränsen så att den riskerar att växa in på grannens tomt eller ut över gatan.

Vill du att grannen ska ta ner sitt träd eller ansa sin häck prata med grannen först och läs på vad som gäller i Jordabalken.

Vägkorsning sikttriangel, skiss.

Hörntomt

Om tomten ligger i ett gatuhörn ska växter och staket inte vara högre än 80 cm i en sikttriangel som sträcker sig minst 10 m åt vardera hållet.

Gränsar tomten mot en cykelväg ska sikttriangeln sträcka sig 5 m utmed cykelvägen och 10 m utmed gatan.

Utfart mot gata

Vid utfart mot gata bör växter, staket, plank, mur eller annat siktskymmande inte vara högre än 80 cm inom markerad sikttriangel.

Sikten bör vara fri minst 2,5 m från gatan eller gångbanan.

Vägkorsning med mått, skiss.

Tomter ska, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydende olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas"
Plan- och bygglagen 3 kap 17 §