search
Sök
menu
Meny

Kontrollansvarig (KA) enligt PBL

Du som ska bygga, riva eller utföra markarbeten kan behöva en kontrollansvarig (KA) för ditt projekt. En kontrollansvarig arbetar på uppdrag av en byggaktör.

Den du anlitar för detta måste vara en certifierad kontrollansvarig. 
Den kontrollansvarige ska hjälpa till att upprätta en kontrollplan och sedan ska byggaktören låta utföra kontrollerna.

Kontrollansvariges uppgifter:

  • Se till att kontrollplanen och bestämmelser och villkor följs
  • Informera byggaktören om avvikelser och vid behov även informera kommunen
  • Delta i tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid byggnadsnämndens platsbesök
  • Dokumentera sina besök och iakttagelser
  • Skriva ett utlåtande till byggaktören och byggnadsnämnden som underlag för slutbesked

Kontrollansvarig behövs inte för:

  • Åtgärder som inte behöver bygglov eller anmälan
  • Små ändringar av en- eller tvåbostadshus om byggnadsnämnden inte beslutar annat

Mer information hittar du på Boverkets webbplats.