search
Sök
menu
Meny

Olovligt byggande

Om man utan lov gör något som behöver bygg-, mark- eller rivningslov kallas det olovligt byggande, eller ”svartbygge” i dagligt tal.

Byggsanktionsavgiften är en avgift som tas ut vid olovligt byggande eller så kallat "svartbygge". Byggsanktionsavgiften tas ut av kommunen med stöd av plan- och bygglagen. Avgiften är bestämd utifrån åtgärden. Storleken på avgiften regleras genom plan- och byggförordningen 9 kap och är baserad på det prisbasbelopp som gäller för det år beslut om byggsanktionsavgiften fattas.