search
Sök
menu
Meny

Plank, murar och spaljéer, bygglov

Olika exempel på staket med och utan bygglov, illustration.

Behöver du bygglov för att bygga plank, spaljé eller mur? Ja, i vissa fall. Plank är en inhägnad som är tät eller består av mindre än 50% luft. Låga plank (upp till 1 meter över marken) behöver inte bygglov då de räknas som staket.

Mur 0,5 m

Mur och stödmur

Murar och stödmurar under 0.5 m räknas som kantstenar och behöver inget bygglov. Högre murar behöver bygglov. Vid avvikande markförhållanden räknas höjden vid den lägsta punkten. Var noga med att placera muren innanför tomtgränsen. Stadsbyggnadskontoret eller privata företag kan mot ersättning komma ut och märka ut tomtgränsen om du är osäker.

 

plank och spaljé med och utan bygglov

Plank och spaljéer

Plank är en inhägnad som är tät eller består av mindre än 50% luft. Låga plank (upp till 1 m över marken) behöver inte bygglov då de räknas som staket. Plank till en uteplats som är placerad och utformade enligt ”friggebodreglerna” behöver inte bygglov.

En inhägnad bestående av 50 % luft eller mer räknas som stängsel, spaljée eller pergola beroende på hur den utformas och behöver inte bygglov. Åtgärden får inte upplevas domminerande i sin omgivning.