search
Sök
menu
Meny

Bygglov och anmälan enligt Plan- och bygglagen (PBL) - blanketter

Här finns blankett för dig som ska söka bygglov eller anmäla anmälningspliktiga åtgärder. Ansökningsblanketterna är ifyllningsbara och kan fyllas i digitalt eller skrivas ut.

Du kan även hämta blanketterna på Stadsbyggnadskontoret, Juneporten, V Storgatan 16, Jönköping.

Efter underskrift skickar du blanketten till Stadsbyggnadskontoret tillsammans med övriga handlingar som ska bifogas.

Skicka din ansökan

Blanketten med bilagor kan skickas via e-post till bygglov@jonkoping.se. Alla handlingar som du skickar digitalt vill vi ha i pdf-format.

Du kan även skicka med post till:
Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping