search
Sök
menu
Meny

Slutbesked, godkännande av byggnation

Slutbeskedet är ett godkännande att du får börja använda din byggnation.

Ett slutbesked är ett beslut från stadsbyggnadsnämnden att byggnader och anläggningar som fått startbesked nu får tas i bruk och användas. Slutbeskedet är ett godkännande att ett eller flera byggen eller projekt kan anses slutförda. Innan du har fått ett slutbesked får du inte börja använda byggnaden eller projektet.

Ritningar och handlingar för slutbesked:

  • Kontrollerad och godkänd kontrollplan
  • Utlåtande (skriftligt omdöme) från kontrollansvarig
  • De handlingar som man beslutat om i kontrollplanen.

Ansökningar för bygglov inkomna innan 2 maj 2011

Har du ett bygglov enligt den äldre plan- och bygglagen (PBL 1987:10) avslutas bygget med ett slutbevis.