search
Sök
menu
Meny

Tips om bygglov

Information och råd för dig som ska bygga om, bygga till eller bygga ett nytt småhus, för att underlätta anpassning till befintlig byggnad.

Informera grannarna!

När du planerar att bygga informera grannarna.

Punkter för att underlätta anpassning till befintlig byggnad:

 • Låt ursprungshuset dominera den färdiga kompositionen
 • Gör varje adderad husvolym urskiljbar (”tripp-trapp-trull”)
 • Bevara husets symmetri, låt det också fortsätta vara asymmetriskt om det stämmer med ursprunget
 • Flytta in tillbyggnader från husknuten minst en halv meter (om det inte är funkishus)
 • Undvik nya volymer som går runt hörn
 • Vid förlängning av hus – ge den nya delen samma bredd och gör den inte för lång
 • Skjut in pulpettak under ursprungshusets takfot
 •  Ge sadeltak symmetriska takfall, det vill säga lika långa takfall och samma vinkel
 • Samordna takfoten på tillbyggnaden med befintliga byggnaden
 • Underordna den nya taknocken den befintliga, om det är tegeltak så tänk minst en pannrad.
 • Flytta med fönster, dörrar, socklar och tak om du tilläggsisolerar.
 •  Tillför inte nya detaljer om de inte finns i ursprungsarkitekturen – lägg exempelvis inte till knutbrädor om det inte finns några från början.
 • Om du byter eller lägger till fönster – ge dem samma proportioner och detaljer som ursprunget.
 • Placera takkupan fritt från andra element på taket.
 • Tänk på att en takkupa kan påverka både byggnadens takhöjd och antalet våningar. Det kan innebära att det inte är genomförbart om det finns begränsningar i detaljplanens bestämmelser