search
Sök
menu
Meny

Mätningstjänster

Stadsbyggnadskontorets kartavdelning utför olika fältmätningsuppdrag som utstakning eller utsättning av hus, lägeskontroller, inmätning för olika underlagskartor, avvägning och gränsutvisning.

Vi ansvarar även för kommunens stomnät i plan och höjd.

Vill du veta mer om vilka mätningsuppdrag vi kan hjälpa dig med? Ta kontakt med oss via Kontaktcenter genom att ringa 036-10 50 00.