search
Sök
menu
Meny

Stomnät och referenssystem

Kartavdelningen ansvarar för kommunens stomnät och kan tillhandahålla koordinater på stompunkter och fixpunkter.

Stompunkter är grunden för all kartframställning, lägesdokumentation, fastighetsbildning och inmätning.  Kommunens kartor och databaser redovisas i koordinatsystem / referenssystem SWEREF99 13 30. Höjdsystemet som används är RH2000.

Stompunkt.

Stomnät

Stompunkter är noggrant inmätta markeringar i plan som används vid kartläggning och projektering. Stompunkterna är utplacerade i ett nät, huvudsakligen i tätbebyggt område och kan finnas i gatukorsningar och på berg. Fixpunkter, noggrant avvägda höjdpunkter, finns också i stomnätet.

Beställning av koordinater

För att beställa koordinater och punktbeskrivningar på stompunkter inom Jönköpings kommun kan du kontakta:

Namn

Telefon

Anders Jonsson

036 – 10 59 17

Johan Yngve

036 – 10 51 36

 

Saknas punkter kan nymarkeringar och inmätning göras. Kontakta oss för offert.

För byggföretag, konsulter och andra som ofta har behov av stompunkter kan vi erbjuda abonnemang på vår webbtjänst Stompunkts-webben, där man själv kan hämta koordinatuppgifter på stompunkterna. Kontakta Kartavdelningen för mer information.

Referenssystem

Kommunen använder sedan hösten 2013 referenssystemet SWEREF99 13 30 i sina kartor och databaser. Det tidigare lokala systemet RT R06 5gV har ersatts. Koordinaterna i det nya systemet skiljer sig avsevärt från de i det gamla systemet. Det innebär att kommunens kartor nu har andra koordinatvärden än tidigare. I höjd används Rikets höjdsystem 2000, RH2000.

Vi har möjlighet att redovisa mätpunkter i andra referenssystem, t.ex. WGS84 eller RT R06 5gV. Kontakta Kartavdelningen om ni behöver hjälp med transformationer.