search
Sök
menu
Meny

Avgift för bygglov och anmälan

Kostnaden för ditt bygglov eller din anmälan beror på vad du söker lov för eller anmäler. Här kan du se exempel på kostnad för vanliga åtgärder (kostnaden kan variera beroende på omfattning).

Avgifter för bygglov

 • Utvändig ändring: 1500 kr
 • Uppförande av skylt: 3400 kr
 • Tillbyggnad huvudbyggnad, 15 m² eller mindre: 4200 kr
 • Tillbyggnad huvudbyggnad, 16-49 m²: 7400 kr
 • Nybyggnad 50-129 m²: 18000 kr
 • Nybyggnad 130-199 m²: 24000 kr

Avgifter för anmälan

 • Installation av eldstad: 1000 kr
 • Installation av eldstad, med rökkanal: 1400 kr
 • Installation av hiss: 1600 kr
 • Ändring av bärande konstruktion, mindre: 1700 kr
 • Tillbyggnad av en- eller tvåbostadshus, 15 m² eller mindre: 1700-2300 kr
 • Inredning av ytterligare bostad i enbostadshus: 3600 kr
 • Komplementbyggnad, 25 m² eller mindre: 1500 kr
 • Komplementbostadshus, 25 m² eller mindre: 6300 kr

Avgifter för förhandsbesked

Förhandsbesked utanför detaljplanerat område: 6000 kr

Avgifterna baseras på en taxa som är beslutad av kommunfullmäktige med stöd av plan- och bygglagen.