search
Sök
menu
Meny

Nybyggnadskarta, beställning

En nybyggnadskarta är ett kartunderlag för bygglov inom detaljplanelagt område.

Nybyggnadskartan innehåller bland annat information om fastighetsgränser och anslutningspunkter för vatten och avlopp. Utanför detaljplanerat område krävs ingen nybyggnadskarta.

Beställning

En beställning av en nybyggnadskarta eller en förenklad nybyggnadskarta gör du i formuläret nedan eller via blankett under Dokument.

Leverans

Kartan levereras i original eller i digital form (dwg eller pdf).

Avgift

Avgiften för nybyggnadskartan beror på typen av karta och fastighetsarea:

  • Nybyggnadskarta (vanlig) <2000 kvm 8 190 :-
  • Nybyggnadskarta (förenklad) <2000 kvm 2 730 :-

Om fastighetsarealen är större än 2000 kvm tillämpas prissättning enligt nybyggnadskartans areal.

Observera att moms tillkommer för nybyggnadskartor som beställs utan att ansökan om bygglov finns inlämnad.

Du kan också använda vår pappersblankett, se under rubriken Dokument.

  • Skicka in blanketten via post:
    Stadsbyggnadskontoret, 551 89 Jönköping
  • Skicka in blanketten via e-post:
    sbk.klm@jonkoping.se