Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Här skickar du in obligatorisk ventilationskontroll, som är en kontroll av en byggnads ventilationssystem.

Skicka OVK-protokoll till stadsbyggnadskontoret för registrering:

Senast granskad/publicerad: