search
Sök
menu
Meny

Sök bygglov, marklov eller gör en anmälan, blanketter

Du som inte har e-legitimation och därför inte kan söka med vår e-tjänst kan söka bygglov eller göra en anmälan på en blankett. Blanketterna är ifyllningsbara och kan fyllas i digitalt eller skrivas ut och sedan fyllas i.

Du kan även:

  • hämta blanketterna på Kontaktcenter, Juneporten, V Storgatan 16 i Jönköping
  • få dem hemskickade genom att ringa till Kontaktcenter, tfn 036-10 50 00.

Söka bygglov, blanketter:

Pdf: Ansökan om bygglov (pdf, 115.9 kB)

Pdf: Ansökan om förhandsbesked av bygglov (pdf, 181.9 kB)

Anmäla anmälningspliktiga åtgärder, blankett:

Pdf: Anmälan för anmälningspliktiga åtgärder (pdf, 317.6 kB)

Pdf: Teknisk beskrivning, bilaga till Anmälan för anmälningspliktiga åtgärder (pdf, 164.7 kB)

Anmäla kontrollansvarig, blankett:

Pdf: Anmälan av kontrollansvarig (pdf, 36.4 kB)

När du har skrivit på blanketten skickar du den, med post eller e-post, till Stadsbyggnadskontoret tillsammans med övriga handlingar som ska bifogas.

Skicka din ansökan med e-post

Blanketten (underskriven) och bilagor kan skickas med e-post till:

bygglov@jonkoping.se 

Alla handlingar som du skickar med e-post vill vi ha i pdf-format.

Skicka din ansökan med post

Du kan även skicka blanketten (underskriven) och bilagor med post till:

Jönköpings kommun
Stadsbyggnadskontoret
551 89 Jönköping