search
Sök
menu
Meny

Gatunamn, hur går det till när en gata får sitt namn?

Nya områden innebär också nya gator, som behöver namn. Men hur går det till när gatorna får sina namn?

I gatunamnen kan man avläsa stans historia, geografi, flora och fauna. Män och kvinnor, som i sin livstid gjort en bestående insats, har fått gator och platser uppkallade efter sig. I deras namn och i deras gärning avspeglar sig gångna tider och händelser.

När stan breder ut sig bevaras den gamla bygdens historia i namn efter gårdar, torp, beteshagar, verksamheter och människor.

Förslag på gatunamn, parknamn och namn på allmänna platser bereds av namnberedningen till stadsbyggnadsnämnden som sedan fattar beslut om namnen. Namnberedningen består av fyra politiker från stadsbyggnadsnämnden, kommunens planchef, lantmäterichef (ordförande) och en sekreterare.

Gatunamnens historia

Historien bakom vissa av gatunamnen i Jönköpinglänk till annan webbplats