search
Sök
menu
Meny

Kommunala fastigheter till försäljning

Jönköpings kommun äger ett stort antal fastigheter av varierad karaktär på spridda platser i kommunen.

De fastigheter som inte inrymmer kommunens egna verksamheter är till största delen uthyrda till företag, privatpersoner, organisationer etc.

De fastigheter som Jönköpings kommun inte anser sig vara i fortsatt behov av utreds för eventuell försäljning. Slutgiltigt avgörande om en fastighet ska avyttras tas i tekniska nämnden.